Heart And Sport

Mobil enhet

Om ni är en idrottsverksamhet/förening
och vill få testat flera personer
kan vår mobila enhet komma till er
Klicka här för bokning av Heart&Sports´ mobila enhet
.