Heart And Sport

Mobil enhet

Heart And Sport
Om ni är en idrottsverksamhet/förening
och vill få testat flera personer
kan vår mobila enhet komma till er
Klicka här för bokning av Heart&Sports´ mobila enhet

BOOK HJERTETJEK / HJÄRTCHECK